facebook

Събития

archive-books5_678x410_crop_478b24840a
22.12.2022 17:30
Събития

Разговор за издателската продукция на департамент „Нова българистика“

Център за книгата, книжарница


Организатор:
Център за книгата и департамент „Нова българистика“

Участници:
проф. Пламен Дойнов, д.н., проф. Михаил Неделчев, доц. д-р Йордан Ефтимов и доц. Морис Фадел, д.н.Разговорът ще се спре върху книгите, публикувани от преподавателите в департамент „Нова българистика“, както и върху сборниците от научни събития на департамента. Разговорът ще се съсредоточи също и върху състоянието на научната продукция в България, както и върху перспективите за нейното по-добро развитие.