facebook

Събития

mutafchievi_678x410_crop_478b24840a
28.04.2022 16:00
Събития

Разговори за архивното наследство на проф. Петър Мутафчиев и акад. Вера Мутафчиева

Център за книгата, книжарница

Организатори:
Център за книгата,
Университетски архив
департамент „История“

Водещ:
д-р Пламен Буланов

Дискутант:
проф. д-р Веселин Методиев

През 2002 г. акад. Вера Мутафчиева дарява на Нов български университет ценни материали от архива на своя баща. В следващите години дарява и свой архив, а това е предпоставка за сформирането на „Семеен фонд Петър и Вера Мутафчиеви“, който макар и неголям като обем, е особено ценен. В този фонд се пази един от ръкописните варианти на прочутата „История на българския народ“ на проф. Петър Мутафчиев, както и тетрадки с планове за структурата и съдържанието на книгата и библиографията към нея. Тук се намира и едно машинописно копие на „Записки по българска история“ – лекции по българска история на проф. Мутафчиев, отпечатани на циклостил от негови студенти през 1941 г. – издание превърнало се в истинска библиографска рядкост.

Във фонда са съхранени и използваните от Вера Мутафчиева работни материали за създаването на романа „Аз, Анна Комнина“, както и първоначалният вариант на творбата в машинопис.

Акцент в разговорите ще бъде поставен върху представянето на подготвените от акад. Васил Гюзелев и акад. Вера Мутафчиева за повторно отпечатване „Записки по българска история“ на проф. Петър Мутафчиев.