facebook

Събития

tepsa_678x410_crop_478b24840a
12.05.2022 13:00
Събития

Регионална конференция “DiCE – Differentiation: Clustering Excellence”

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев и проф. Вера Мутафчиева“

Организатор:
департамент „Политически науки“

Водещи:
Представители на изследователски екип от ТЕПСА

Модератори:
Христо Панчугов
д-р Иван Начев

Участници:
представители на местната и регионална власт в България

Конференцията ще бъде свързана с презентация на резултатите от изследователски проект, който цели изследване на нагласите на местните власти към европейската интеграция, представянето на резултатите от изследването и обратна връзка от българските местни власти.

Конференцията ще повдигне интересни теми, свързани с последните процеси на интеграция на ниво ЕС, актуални проблеми и предизвикателства пред нея. Същевременно ще послужи и като непосредствен канал за представяне на нагласите на българските местни власти към този проблем.