facebook

Събития

2633002-copy_678x410_crop_478b24840a
14.12.2022 18:00
Събития

Резултати от анкетно проучване сред родители за еднократните бебешки пелени и третирането на отпадъци от тях

В рамките на семинар „TERRA nostra-junior” с участието на Alumni еколог

1 корпус, С1/06


Организатори:
департамент „Природни науки”
БП „Екология и опазване на околната среда”


Лектори:
Диляна Еленкова, Alumni на бакалавърската програма по екология и опазване на околната среда
доц. д-р Ралица БербероваУчастници:
студенти от БП „Екология и опазване на околната среда”


Проучване представящо резултати, за потреблението на еднократни бебешки пелени за деца на възраст 0 – 2 г. и генерираните от тях отпадъци в ЕС за 2017 г. възлиза на близо 33 млрд. пелени от този вид и съответно са генерирани около 6,7 тона отпадъци от тях, или, че едно бебе употребява близо 2200 пелени и генерира по 438 kg отпадъци годишно. Въпреки, че тези еднократни продукти съдържат пластмаса, към момента няма изискване за тяхното специално третиране, а цената на алтернативните техни варианти е по-висока. Тъй като изборът на пелени и начинът на третиране на еднократните такива изцяло зависи от родителите, в рамките на семинара ще бъдат представени резултати от проучване на мнението на български родители относно употребата на пелени, нагласите им за използване на алтернативи и готовността им за разделно събиране на отпадъците от тях.