Събития

dsc0054_678x410_crop_478b24840a
18.12.2019 16:20
Събития

ROUND KEYBOARD

Корпус 1, Камерна зала „Проф. Райна Михайлова“ 501


Организатори:
департамент „Музика“
гл. ас. д-р Златка Ангелова

Водещ:
гл. ас. д-р Златка Ангелова

Модератори:
студенти и преподаватели

Участници:
студенти от БП „Музика“, МП „Поп и джаз музика“, майнър програма „Музика“

Ще се представят похвати в обучението на базов инструмент пиано.

Ще се обсъди как пианото се използва като средство за междуличностна комуникация, изграждане на взаимоотношения и решаване на възникнали житейски въпроси.

Ще бъдат изпълнени музикални произведения от студенти, обучаващи се при гл. ас. д-р Златка Ангелова.

Гл. ас. д-р Златка Ангелова е пианист и клавирен педагог. През годините развива активна концертна дейност предимно като камерен изпълнител в различни по вид състави в България и чужбина. През 2003 с пианиста Марио Ангелов сформират клавирно дуо и правят премиерни изпълнения в България на произведения за четири ръце.

Ангелова е работила като преподавал по пиано в НМУ „Любомир Пипков“ и корепетитор във Вокалния факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров“. От 1999 е щатен асистент по пиано в Нов български университет. В периода 2005/2006 е директор на магистърска програма „Музикално майсторство“. Придобива научна и образователна степен „доктор“ по професионално направление 08.03. „Музикално и танцово изкуство“, научна специалност: „Музикознание и музикално изкуство“ в Нов български университет, 2015. От месец ноември 2016 е главен асистент, а от месец април 2017 е програмен консултант на общообразователните курсове по изкуства, социални умения и чужд език в Нов български университет.