facebook

Събития

2455360_678x410_crop_478b24840a
10.12.2021 14:00
Събития

Семинар „Анализ на риска от Ковид-19 по възраст “

ОнлайнОрганизатор:
департамент „Информатика“

Водещ:
гл. ас. д-р Лъчезар Томов


Семинарът има за задача да представи връзката между възрастта на заболелите и смъртността от Ковид-19 – изследване, представено на международна конференция. Допълнително ще обсъдим надвишената смъртност и системните рискове от епидемията, както и промяната на риска с новите варианти на вируса.


Д-р Лъчезар Томов има над 10 години работа в софтуерната индустрия, свързана с програмиране за вградени системи, математически методи за оптимизация и уеб програмиране. Интересите му са в областта на качество на софтуера, естетика на програмирането, вероятности и статистика, история и философия на науката. Участвал е в проекти на Лаборатория за анализи и управление на риска към НБУ, в проекти с европейско финансиране, свързани с подпомагане на пряката демокрация чрез информационни технологии. Работи в областта на медицинската статистика, свързана с инфекциозни заболявания заедно с екип от Медицински Университет-София и ИМИ-БАН. Автор на множество статии по история на математиката и книга заедно с ученици от четири училища.