facebook

Събития

1844651-copy_678x410_crop_478b24840a
02.06.2022 17:03
Събития

Семинар „Антропологични четения“

Историографски войни при писането на балканска история

Корпус 1, зала 205Организатор:
департамент „Антропология“


Водещ:
проф. Румен Даскалов д.н.


Модератор:
доц. д-р Ирена Бокова

Участници:
преподаватели и студенти


Настоящия проект се занимава с българо-македонските, а също с по-ранните сръбско-български спорове и по-драматично казано – историографски войни по въпроси на средновековната история, централно място сред които заема Самуиловата държава. Споровете-войни между сръбски и български автори, които са най-ранни и започват със сръбска атака, са движени най-вече от съперничеството за Македония, започнало след създаването на Екзархията (1870-1871 г.) и засилено след Руско-Турската война от 1877/78. По това време самите македонци, поради неразвитост на национално самосъзнание с отделни изключения, не са самостоятелен фактор. Фактор в историографските спорове македонците стават най-вече след създаването на македонска република в Титова Югославия и то не веднага, а след създаването на научни институции, натоварени с национално строителни задачи и с формирането на научни „кадри“. Тогава тези спорове отначало се водят успоредно с българо-сръбските в югославския контекст, подновени след разрива между Тито и Сталин, а после развиват и собствена динамика, която не винаги следва кривата на съветско-югославските отношения. Всички спорове са прицелени в съвремието, доколкото историческото наследство от личности, събития и населения е важен символен ресурс за изграждане на модерни национални идентичности, а до средата на ХХ век и за претенции за територии по „историческо право“.