Събития

gaydarska-geophysics_678x410_crop_478b24840a
06.02.2021 20:00
Събития

Семинар „Археология на Балканите и Източното Средиземноморие“

Мега-археологически обекти от 4. хил. пр. Хр. от културата Трипилия в украинската лесостеп. Може ли един археологически обект да хвърли светлина върху въпроса за ранния урбанизъм?

Trypillia megasites from the 4th millennium BCE in the Ukrainian forest steppe. Can a single site tell us something about early urbanism?

Онлайн


Организатори:
департамент „Археология“
Фондация „Балканско наследство“


Модератор:
гл. ас. д-р Боян Думанов


Участници:
отворена лекция в рамките на семинар „Археология- открития и проблеми“


Д-р Гайдарска ще представи резултатите от голям международен археологически проект посветен на селищните обекти на културата Трипилия. За повече информация: https://www.degruyter.com/view/title/566350

 

Събитието ще се проведе на английски език

 

Резюме на английски

The Trypillia megasites in the North Black Sea forest steppes of Ukraine and Moldova are the largest known settlements in 4th millennium BCE Europe and possibly in the world. A better understanding of the origin and functions of these massive agglomerations implies the reconsideration of their economic, cultural and social contexts. New evidence from recent archaeological investigations in Nebelivka (early 4th mill BCE) is discussed in terms of the implications that such large settlements could have on both local environment and social organization. Three alternative models of occupation of megasites (distributed governance model, assembly model and pilgrimage model) led to a global debate of early urbanism.

Бисерка Гайдарска е доктор по археология на университета Дърам, Великобритания и съавтор на множество монографии, публикувани от най-престижните международни издателства по археология сред които Oxbow Books, Oxford (Chapman, J. and Gaydarska, B.Parts and Wholes. Fragmentation in Prehistoric Context 2007).