facebook

Събития

2455159_678x410_crop_478b24840a
22.12.2021 18:00
Събития

Семинар „Цифров синтез и верификация с Verilog HDL“

ОнлайнОрганизатор:
департамент „Информатика“

Водещ:
доц. д-р Ясен Горбунов


В лекцията се разглеждат основите на езиците за хардуерно описание и тяхната еволюция с фокус върху езика Verilog HDL. Систематично се въвеждат основните методи за моделиране, синтез и верификация на цифрови устройства. Дискутират се и се демонстрират някои важни подходи и конструкции, необходими за проектирането на ефективен хардуер. Демонстрират се синтез и симулация както на комбинационни логически схеми, така и на последователностни модели с използването на структурно и поведенческо описание.

Доц. Ясен Горбунов е доктор на Технически Университет — София и доцент в департамент „Информатика“ на НБУ. Изследователските му интереси, заедно с преподавателската му дейност, са насочени в областта на цифровата схемотехника, автоматизацията на технологични обекти, роботиката и проектирането на вградени системи с използването на микроконтролери и програмируеми логически схеми.