facebook

Събития

pexels-kuba-grzybek-4485456_678x410_crop_478b24840a
20.02.2023 09:40
Събития

Семинар „Дигиталните трансформации и 3D печатът в науката и изкуството“

Корпус 2, зала 701
Онлайн
Ключът за самозаписване е 906.Организатор:
департамент „Телекомуникации“


Водещ:
гл. ас. д-р Йоана Иванова

Участници:
студенти от бакалавърска програма „Телекомуникации и компютърни технологии“ (6-ти и 8-ми семестър)


Целта на семинара е да запознае присъстващите с технологиите за дигитализация и с предимствата от използването им за различни цели, една от които е създаване на 3D модели според изискванията за 3D печат на функционални прототипи. Ще бъдат разгледани съвременни технологии и материали за 3D печат с оглед на неговото приложение в различни области на науката и изкуството като телекомуникации, архитектура, медицина, сигурност и отбрана, дизайн и др. Ключовите акценти по време на семинара са: фотограметрични методи за дигитална трансформация; 3D сканиране и печат; изкуствени невронни мрежи за разпознаване на баркод и QR-код от снимков материал.


Д-р Йоана Иванова изпълнява длъжността главен асистент към Департамент „Телекомуникации“ на Нов български университет (НБУ), като преподавателската й дейност в НБУ започва в началото на 2016 г. Дисертационния си труд в областта на Автоматизираните системи за обработка на информация и управление защитава през 2020 г. във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. Магистърската си степен по специалност „Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната“ придобива във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ през периода 2012-2013 г., където защитава дипломна работа на тема „Приложения на мултимедийните технологии в информационните системи на сигурността и отбраната“.

Като специалист по Компютърна графика, д-р Йоана Иванова владее на професионално ниво софтуерни продукти за 2D/3D компютърна графика, включително инженерна графика, предпечатна подготовка, анимация и видео обработка за приложение в инженерната сфера и дигиталните изкуства.