Събития

img-0002_678x410_crop_478b24840a
16.10.2018 18:00
Събития

Семинар „Erasmus + mobility Italy“

Корпус 2, зала 308

Организатори:
департамент „Администрация и управление“
Секция „Бизнес администрация“ и „Туризъм“

Тематика:
Как се придобива академична степен в Италия?
Актуални проблеми на нефинансовата отчетност в туристическия бизнес

Водещи:
доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева
доц. д-р Кристиян Хаджиев

Участници:
студенти от програмите по „Управление на бизнеса и предприемачество“ и „Туризъм“,гости

Това е стандартен изискуем семинар към отчет за осъществена Еразъм мобилност с цел преподаване.
Събитието се отличава от други, вероятно по това, че представя и поставя на дискусия едновременно процедурен академичен и научен проблем, които ще бъдат презентирани.

1. Как се придобива академична степен в Италия е въпрос, който е актуален в светлината на новите изисквания за придобиване на академична длъжност в България, обект на сравнителен анализ и самооценка за всеки преподавател.
2. По втория проблем доц. Кьосева ще презентира част от свое изследвание, непубликувано в България, представено като част от изнесените от нея лекции в Италия, което е полезно знание за студентите от Туризъм и Бизнес администрация.