Събития

pexels-cottonbro-5474288_678x410_crop_478b24840a
10.12.2020 18:00
Събития

Семинар „Езиците на сигурността“ - Киберсигурност и COVID-19

Онлайн


Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещ:
проф. Николай Радулов, д.н. – Ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“


Лектор:
Цветомир Алексов – експерт по киберсигурност в Министерство на отбраната


Модератори:
гл. ас. д-р Михаел Димитров и гл. ас. д-р Дафинка Сидова


Участници:
студенти от МП „Киберсигурност“ и от другите учебни програми на департамент „Национална и международна сигурност“


Лекцията ще обхване три направления - кибератаки, киберсигурност и практически казуси. Фокусът ще е върху промяната в киберпространството по време на Covid-19 и как хакерите се адаптират и използват пандемията. Ще бъдат засегнати основни понятия от киберсферата. Ще се обърне внимание на добри практики за защита от неправомерни действия.

Цветомир Алексов работи като експерт по киберсигурност в Министерство на отбраната от 2013 г. Той е бакалавър по „Административна и информационна сигурност“ от НВУ „Васил Левски" и магистър по „Национална сигурност и отбрана“ от ВА „Г. С. Раковски“. Преминал е през различни специализирани обучения - сертификат от EC-Council (CEH), Cisco academy (CCNA), курс за разследване на киберпрестъпления с лектори от ФБР, курсове по етично хакерство от SoftUni и др. Има участия в международни семинари и учения по различни теми, свързани с киберсигурността.

В момента е докторант на самостоятелна подготовка към департамент „Национална и международна сигурност“, ДП „Стратегии и политики за сигурност“. Разработва дисертационен труд на тема: „Киберпространството като пети домейн. Държавно подкрепяни и самостоятелни хакерски групи. Начини и методи за противодействие срещу кибератаки от различен произход“ с научен ръководител проф. Николай Радулов, д.н.