Събития

dsc-0105_678x410_crop_478b24840a
21.12.2018 11:20
Събития

Семинар „Генериране на представителни под извадки“

В рамките на текущия семинар на департамента

Корпус 1, зала 512

Организатор:
департамент „Информатика“

Водещ:
доц. д-р Димитър Атанасов

Често в практическите изследвания възниква необходимостта за представителна извадка. От статистическа гледна точка това би била извадка, при образуването на която отсъстват каквито и да било допълнителни фактори, оказващи влияние върху подбора на обектите. В този смисъл случайната извадка би била представителна.

За съжаление, често се разползга с извадка (дори понякога с относително голям обем), при образуването на която, съзнателно или не, съществуват фактори които оказват въздайствие върху резултата. Пример за такъв фактор е необходимостта за родителско съгласие при изследване на деца.

Така възниква нуждата от подбор на подизвадка на наличните данни, която да удовлетворява определени популационни характеристики. Тук ще представим един подход при реализирането на такава подизвадка, използвайки средствата на линейното програмиране.

доц. д-р Димитър Атанасов

Основни изследователски интереси в областта на: Вероятностте и статистиката, статистичекото моделиране и анализ на данни;
Допълнителни изследователски интереси в областта на: Разработването на статистически софтуер;
Възможности за експертиза в областта на: Вероятностите и статистиката и анализа на данни;
Преподавателски интереси в областта на: Вероятностите и статистиката и анализа на данни.