Събития

dsc-0100_678x410_crop_478b24840a
05.06.2018 14:40
Събития

Семинар „Информационните технологии в сектора за сигурност и отбрана“

В рамките на семинар „Езиците на сигурността“

Корпус 2, зала 115

Огранизатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещ:
полковник, доцент д-р Иван Христозов, Военна академия

Модератор:
доц. Юлияна Каракънева

Участници:
студенти и преподаватели от програмите на департамент „Национална и международна сигурност“

Семинарът е посветен на приложението но съвременните информационни технологии в сектора за сигурност и отбрана. Целта е студентите да бъдат запознати по тематаот първо лице от лектор, който работи в предметната област и да получат актуална информация.

Лекторът, полк. доц. д-р Иван Христозов, е дългогодишен специалист, ръководител на проекти и научен работник в сферата на информационните и комуникационните технологии за отбраната. Внедрява информационни системи в Българската армия и дава експертиза за технологични решения. Представител е на България в Организацията за изследвания и технологии на НАТО в панел Информационни системи и технологии.