facebook

Събития

dsc0553_678x410_crop_478b24840a
07.03.2022 14:40
Събития

Семинар „Иновативни подходи за привличане на туристи към селски туризъм”

Виртуална класна стая


Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Водещи:
доц. д-р Надя Маринова
докторант Камелия Карадочева


Участници:
студенти от департамент „Администрация и управление“
По време на семинара ще се обърне  задълбочено внимание на новите възможности за управление и развитие на селския туризъм и използването на онлайн маркетинговия инструмент за привличане на туристи към селските райони.

Акцент в обсъжданията ще бъде дигитализацията и предизвикателствата пред сектор „Туризъм“ в условия на криза. Ще се обсъдят основните маркетингови инструменти, които ще играят ключова роля за привличането на туристи към нетрадиционни дестинации.

За студентите е важно да се запознаят с различни казуси, ролята и положителните страни на класическите маркетингови практики, но и да бъдат провокирани да познават и най-вече да имплементират онлайн маркетингови инструменти за развитие на възможностите на селския туризъм.