facebook

Събития

dsc-0104_678x410_crop_478b24840a
18.05.2022 11:20
Събития

Семинар „Инсталиране и конфигуриране на платформа за електронна търговия на Linux сървър“

Корпус 2, Зала 701
Онлайн


Организатор:
департамент „Телекомуникации”


Лектор:
доц. д-р Росен Пасарелски


Семинарът ще бъде с практическа насоченост и основната му цел ще е да запознае присъстващите студенти с процеса по инсталиране и конфигуриране на платформа за електронна търговия на Linux сървър. Да представи подходите и фазите в инсталационната процедура при Linux web сървър на локална машина и на нает хостинг сървър с наличен администрътивен панел и конфигуриране на платформа за електронна търговия в сферата на компютърната и комуникационна техника. Семинарът ще бъде онагледен с презентация и ще бъде полезен за студенти и външни гости на НБУ.

Доц. д-р Росен Пасарелски е щатен преподавател в НБУ, департамент „Телекомуникации“ с дългогодишен опит в областта на телекомуникациите.