Събития

6458733-nbu-copy_678x410_crop_478b24840a
20.04.2018 14:40
Събития

Семинар „IOT and Sensor-to-Cloud Platforms“

В рамките на текущия семинар на департамента

Корпус 2, зала 706

Организатор:
департамент „Информатика“

Водещ:
гл. ас. д-р Росица Голева

Целта на настоящата работа е създаване на концепция за отворена разпределена облачна платформа, която да използва идеи от Internet of Things, 5G, cloud computing и ги обедини в една обща комуникационна и информационна структура.

Приложимост на платформата в:
системи за подобряване на начина на живот;
системи за превенция и детекция на горски пожари;
системи от типа „smart“, като градове, къщи, болници, училища, паркове, транспортни средства и т.н.

Изисквания към платформата:
гъвкава;
надеждна;
адаптивна към потребителите;
да позволява развитието на услуги и приложения непрекъснато.

Основните изследователски интереси на гл. ас. д-р Голева са в областта на: комуникационни мрежи и протоколи, облачни технологии, теория на телетрафика и масовото обслужване, моделиране на сложни системи.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: технологии открай докрай, качество на обслужването и качество на възприемането на информация, статистически анализи на сложни системи.

Преподавателски интереси в областта на: операционни системи, облачни технологии, комуникационни мрежи и протоколи.