Събития

new-wave-2019_678x410_crop_478b24840a
20.04.2019 13:00
Събития

Семинар „Изследователски принос на студентите в етнографските документални филми“

В рамките на Международния студентски филмов фестивал „Нова вълна“

Корпус 1, зала 310 „Проф. Петър Митафчиев и проф. Вера Мутафчиева“

Организатор:
департамент „Кино, реклама и шоубизнес“

Лектор:
Саша Сречкович

Водещ:
проф. д-р Светла Христова

Модератор:
проф. Людмил Христов

Участници:
студенти от програмите на департамента, преподаватели, гости

Саша Сречкович е етнограф и куратор на етнографския музей в Белград. Проявява специален интерес в сферата на приложната антропология. Организира множество музейни събития (мениджър е на Международния фестивал за етноложки филми и др.), в рамките на десет години работи като PR . Притежава теоретични и практически познания в музейния и културен мениджмънт, както и в предприемачество за култура и изкуство. Участва в серия проекти и програми за съживяване на селските райони, чрез културни дейности, популяризиране на занаяти и развиване на културния туризъм в Сърбия. Автор на няколко етнографски документални филми. Той публикува серия от трудове на различни теми като: приложна антропология, музеен мениджмънт, визуална антропология и етнографски филми, занаяти, нематериално културно наследство. Има награди от няколко фонда: Гьоте институт-Германия, Artslink фондация, САЩ. Основател и президент на Сръбския национален комитет за нематериално културно наследство. Води обучения под шапката на ЮНЕСКО под формата на изграждащи капацитет дейности в сферата на нематериалното културно наследство. Член е на органа за оценка на списъци на нематериалното наследство. Взима участие в дейности, свързани със устойчивото развитие в рамките на НКН.