facebook

Събития

dsc-0451_678x410_crop_478b24840a
20.05.2022 14:30
Добави в Google календар
Събития

Семинар „Как се пише дипломна работа“

Онлайн


Организатор:
департамент „Информатика“


Водещ:
доц. д-р Димитър Атанасов


Целта на семинара е да подпомогне студентите, които са избрали да завършат своето образование към департамент „Информатика“ на НБУ чрез разработване и защита на дипломна теза.

Ще бъдат представени общите насоки за разработване на дипломна работа, както и конкретните специфики, възникващи от предметната област на информатиката.

Дипломната теза е заключителната част от обучението в програмата. Нейната цел е да представи самостоятелен труд на завършващия студент, който отразява както неговите интереси и постижения, така и резултатите от учебната и научна дейност в НБУ и в частност в департамент Информатика. Ще бъдат обсъдено какви са изискванията за структура и съдържание на дипломните тези, както и процедурата по формулиране, представяне и защита на студентските работи.

Д-р Димитър Атанасов е преподавател с дългогодишен опит в областта на вероятностите, стстатистиката и техните приложения в различни области на науката. Защитил е докторската си теза през 2007 г. в областа на „Теория на вероятностите и математическа статистика“.
В различни етапи от своята кариера е преподавал във Факултета по матеметика и информатика на СУ „Св. Кл. Охридски“, ТУ София и Нов български университет. Участвал е в редица национални и международни проекти. Автор е на една книга и над 50 публикации в областта на статистиката и нейните приложения, автор е на множество курсове от бакалавърско и магистърско ниво.