facebook

Събития

2366191_678x410_crop_478b24840a
09.05.2022 16:20
Събития

Семинар „Маркетинг на нишови продукти в условия на ограничена международна търговия“

Виртуална класна стая


Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Водещ:
доц. д-р Надя Маринова
доц. д-р Надежда Димова


Участници:
студенти от департамент „Администрация и управление“

На семинара ще се обърне задълбочено внимание на маркетинга като инструмент за достигане до таргет аудиторията, която е потенциално най-заинтересована от конкретни продукти.

Фокусът ще се постави  върху начините за използване на  креативни начини за сегментиране на пазар и използване на възможностите на дигиталните технологии.

За студентите е важно да разберат  ролята и положителните страни на управлението на маркетинговата дейност, да  инициират успешни маркетингови кампании, да задържат клиенти и да създават трайни бизнес взаимоотношения с тях. Всичко това ще бъде разгледано в контекста на ограниченията в международната търговия, породени от пандемията заради коронавируса.