Събития

dsc-0451_678x410_crop_478b24840a
20.11.2018 18:00
Събития

Семинар „Моделиране и симулации в интерес на процеса на управление при кризи“

В рамките на семинар „Езиците на сигурността“

Корпус 1, 407 аудитория „Доц. Бойчо Кокинов“

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещ:
полк. Орлин Николов, PhD
NATO Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence, Sofia
Chief of Capabilities Branch

Модератор:
доц. д-р Юлияна Каракънева

Участници:
преподаватели и студенти от департамент „Национална и международна сигурност“ - НБУ

Департамент „Национална и международна сигурност“ провежда перодично семинари „Езиците на сигурността“ с тематика в предметната област. В София е дислоциран уникален Център по компетентност на НАТО, работещ в сферата на управлението при кризи. Департаментът има сключен договор за сътрудничество с Центъра, в рамките на което се провеждат и съвместни мероприятия.