facebook

Събития

dsc0054_678x410_crop_478b24840a
13.05.2022 11:00
Събития

Семинар „Музикална среща“

Корпус 1Камерна зала „Проф. Райна Михайлова“, 501


Организатор:
департамент „Музика“


Лектор:
гл. ас. д-р Златка АнгеловаДискутанти:
Марио Ангелов
Стеван Йоцич – дипломант БП „Музика“


Участници:
студенти от първи и втори курс от класа на гл. ас. д-р Златка Ангелова


Гл. ас. д-р Златка Ангелова организира Музикални срещи на студентите, които учат в нейния клас към департамент „Музика“ в Нов български университет. Една форма на изява, която Ангелова въвежда успешно в учебния процес.

Реализацията се оказва много добра, с видими и реални постижения в развитието на бъдещите музиканти. Тяхното обучение през семестъра, подготовката с различен като трудност и стилова характеристика материал, ги стимулира да работят по-усърдно и да бъдат „нащрек“. Стремежът към изявата пред публика (т.е. Музикалната среща) мотивира и двете (педагог-студент) страни да направят работния процес интригуващ и динамичен.