Събития

books6_678x410_crop_478b24840a
14.05.2018 16:20
Събития

Семинар „Новите тенденции на българския пазар“

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

Организатор:
департамент „Администрация и управление“
 
Водещи:
доц. д-р Надя Маринова
доц. д-р Надежда Димова

Участници:
студенти от департамент „Администрация и управление“

По време на семинара ще се обърне задълбочено внимание на новите възможности за ефективното управление на добре познатите маркетингови инструменти както на територията на България, така и на целия Европейски съюз.

Фокусът ще се постави върху обсъждането на добрите практики, но и на иновациите, с цел да се повиши полезността на маркетинга като средство за бизнес.

За студентите ще бъде важно да се запознаят с различни казуси, ролята и положителните страни на съвременните тенденции, но и да бъдат провокирани да заемат обоснована позиция, доколко съвременните тенденции в българския маркетинг са съдържателни и реализируеми в практиката.