facebook

Събития

archive-books10_678x410_crop_478b24840a
08.11.2021 17:00
Събития

Семинар „Образованието на 21 век“: Интегрирано междупредметно взаимодействие в програмите (ПН 1.1. и ПН 1.2)

Зала “Social Innovators-България”, пл. Славейков, ул. Дякон Игнатий 18

Организатор:
Секция „Педагогика“ към департамент „Нова българистика“

Лектор:
доц. д-р Елена Благоева

Модератор:
доц. д-р Евгения Тополска

Участници:
преподаватели от БП „Начална училищна педагогика и чужд език“ и МП „Лидерство и мениджмънт в образованието“

Споделяне на идеи за форми на сътрудничество между преподаватели за синхронизиране на програма и методи на преподаване и избягване на дублиране на теми в курсове (съвместно създаване на паспорти; групово преподаване и др.)

Лекторът е преподавател в НБУ, инициатор на откриването на ПН 1.1 и ПН 1.2 в НБУ и директор на Програмен съвет „Педагогика“. Изследователски интереси и професионален опит: Политики и управление в образованието и културата.