facebook

Събития

p1140644_678x410_crop_478b24840a
08.04.2022 16:30
Събития

Семинар „Образованието на 21 век“: Компетентностен подход в образованието

Зала “Social Innovators-България”, пл. Славейков, ул. Дякон Игнатий 18 и онлайн

Организатор:
Секция „Педагогика“ към департамент „Нова българистика“

Лектори:
д-р Лъчезар Африканов,
Милена Драгова

Модератор:
доц. д-р Елена Благоева

Участници:
преподаватели и студенти от програми на НБУ, учители.

Преориентирането на традиционната образователна парадигма за преподаване на знания и формиране на умения към създаване на условия за овладяване на комплекс от умения става задължителна за училищното образование. Какви реформи се изискват в университетите, които обучават учители, като се има предвид, че КП е набор от принципи за определяне на цели, подбор на съдържание, организиране на образователен подход, оценка на резултати?

Лекторите са преподаватели в НБУ с голям опит в училищното образование на национално и европейско ниво; експерти към МОН за обучение на учители по компетентностен подход.