Събития

books5_678x410_crop_478b24840a
24.04.2018 11:20
Събития

Семинар „Пазарни и непазарни алтернативи на публично финансираните услуги: България в периода 2006-2016 год.“

Корпус 1, зала 512

Организатори:
департамент „Администрация и управление“
Секция „Публична администрация“

Лектори:
доц. д-р Евгения Пенкова, доц. д-р Александър Вълков, доц. д-р Деница Горчилова

Модератор:
проф. д-р Николай Арабаджийски

Участници:
студенти от програмите по публична администрация

На семинара ще бъдат представени резултати от третата вълна на проект, изследващ трансформациите на пазара в сферите на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата. Началото на изследванията на екипа по проекта е през 1998 год.

Лекторите са преподаватели от катедра „Публична администрация“ на УНСС. Всеки от тях има дългогодишна експертиза в своето поле на изследването и е участвал и в трите етапа на изследователския проект.