Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
28.05.2019 19:30
Събития

Семинар „Постпродукция на интериорни визуализации“

Корпус 1, Зала 313

Организатор:
департамент „Дизайн“
гл. ас. Явор Жаблянов

Лектор:
гл. ас. Явор Жаблянов

Участници:
Студенти от МП „Пространствен дизайн“ и студенти от 4 курс на БП „Интериорен дизайн“

Постпродукцията е задължителен елемент от реалистичната триизмерна визуализация на архитектурни обекти и пространства. Целта на постпродукцията е подсилване на реализма и добавяне на творчески елемент към крайното изображение. Семинарът запознава студентите с конкретни техники за постпродукция на триизмерни интериорни визуализации. Разглежда се подготовката на триизмерния файл и наслагването на отделни елементи от крайното изображение във Photoshop. Поясняват се редица специфични параметри на различните графични файлови формати.