facebook

Събития

dsc-0105_678x410_crop_478b24840a
13.05.2022 16:15
Събития

Семинар „Проектиране на печатни платки с KiCad“

В рамките на текущия семинар на департамента.

Корпус 1, Зала 315

Организатор:
департамент „Информатика“


Водещ:
доц. д-р Ясен Горбунов


Семинарът запознава с процеса на създаване на съвременни електронни устройства с висока степен на интеграция, важна стъпка от който се явява проектирането на печатна платка. Ще бъдат представени особеностите на видовете печатни платки и стъпките при тяхното проектиране на базата на решаването на практически пример с използването на KiCad EDA. Предоставя се необходимата база от знания за физическа реализация на собствен проект в областта на създаването на електронни изделия.


Доц. Ясен Горбунов е доктор на Технически университет — София и доцент в департамент „Информатика“ на НБУ. Изследователските му интереси, заедно с преподавателската му дейност, са насочени в областта на цифровата схемотехника, автоматизацията на технологични обекти, роботиката и проектирането на вградени системи с използването на микроконтролери и програмируеми логически схеми.