Събития

6458733-nbu-copy_678x410_crop_478b24840a
18.12.2019 10:00
Събития

Семинар „Рилският манастир – творчески импресии“

Корпус 2, зала 800

Организатори:
Програми: Музика, Приложни чужди езици за администрация и управление (на англ. ез. и втори чужд език), Русистика и Визуални изкуства

Водещ:
гл. ас. д-р Маргарита Кръстева

Модератори:
доц. д-р Ралица Мирчева, доц. д-р Татяна Фед, гл. ас. д-р Мария Нейкова, гл. ас. д-р Милка Хаджикотева

Участници:
студенти от програмите по музика, приложни чужди езици за администрация и управление (на англ. ез. и втори чужд език), русистика и визуални изкуства.

Семинарът е финалната част на проекта „Пътуващ семинар до Рилския манастир“ осъществен със съдействието на Фонд „Учебни програми“ към Бакалавърски факултет. В него взеха участие преподаватели и студенти от програми Музика, Приложни чужди езици за администрация и управление“ (на англ. ез. и втори чужд език) и БП „Визуални изкуства“.

На събитието ще бъдат представени графики и картини на студентите от програма „Визуални изкуства“, които са вдъхновени от посещението на Рилския манастир. Презентации ще представят студентите от програма „Приложни чужди езици за администрация и управление“, програма „Русистика“ и програма „Музика“.