Събития

dsc-0349_678x410_crop_478b24840a
16.11.2020 14:30
Събития

Семинар „Слово и образ в мисленето на дигиталните поколения“

Онлайн


Организатори:
гл. ас. д-р Владимир Димитров, зам.-ректор по учебната дейност,
проф. Мони Алмалех, д.н.


Лектор:
проф. Мони Алмалех, д.н.

Модератор:
гл. ас. д-р Владимир Димитров

Участници:
преподаватели от различни департаменти ще споделят впечатления за проблема „четене с разбиране“


В процеса на обучение през последните години се забелязват осезаеми промени в посока на образно мислене. В употреба е понятието native digital (по аналогия с native speaker). Деца от предучилищна възраст боравят с виртуални устройства без да знаят добре майчиния си език и без да познават азбуката. Те развиват комуникативни способности, базирани на образите. В първите класове децата „обогатяват“ майчиния език от интернет инфлуенсъри, които говорят и показват. Образците на български език, които са романи и поезия не са източник за обогатяване на майчиния език в масовия случай.

Идеята на семинара е в поредица сбирки преподавателите да обменят информация базирана на изследвания на когнитивисти, психолози и методика на преподаване в присъствена и електронна форма.

Споделянето на специализирана информация и опита на преподаватели от различни области цели да направи преподаването по-гъвкаво и съобразено със социално-менталните реалности.

Мони Алмалех е професор и доктор на науките по „Общо и сравнително езикознание(приложна лингвистика)“, преподавател в департамент „Нова българистка“.

Научни му интереси са в областта на семиотиката, съвременни лингвистични теории, библеистика, хебраистика, психолингвистика и др.