facebook

Събития

1844667-copy_678x410_crop_478b24840a
28.10.2021 16:10
Събития

Семинар „Слово и образ в мисленето на дигиталните поколения“

Дигиталните поколения, допаминът и новите предизвикателства пред мозъка

Онлайн


Организатори:
гл. ас. д-р Владимир Димитров, зам.-ректор по учебната дейност, проф. Мони Алмалех, д.н


Водещ:
доц. д-р Илия Кожухаров

Модератори:
гл. ас. д-р Владимир Димитров, проф. Мони Алмалех, д.н.

Участници:
преподаватели от различни департаменти дискутират аспекти на проблема „четене с разбиране“


Как дигиталните поколения интерпретират и обработват определена информация? Какво е предимството на по-младите поколения пред възрастните? Защо производството на допамин става все по- ключов фактор за определяне начина на живот на новите поколения. Какво се случва с мозъка, когато прекарва все повече и повече време онлайн? Защо трябва да знаем всичко това, независимо на кое поколение сме представители?


Доц. д-р Илия Кожухаров е Ръководител на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ – НБУ. Докторската му дисертация е на тема „Графичният дизайн като средство за изграждане на марка“. Възпитаник е на НБУ. Автор е на различни статии в областта на графичния дизайн, където са и изследователските му интереси.Автор е на творчески проекти. Участва в междудепартаментни, национални и международни проекти. През 2019 година реализира проекта за „Лаборатория по графичен дизайн”, в която студенти трупат опит с реални проекти в пазарно ориентирана среда. Автор е на „Визуално изграждане на BRAND BOOK на НБУ“ – прецизиране на логото, изграждане на шаблони за използването на логото върху всички прилежащи визуални елементи – визитни картички, бланки, пощенски пликове, рекламни страници, плакати и др. Ръководи екип за изграждането и непрекъснатото развитие на графичната идентичност на НБУ. Доцент Кожухаров води различни курсове в областта на графичния дизайн, както и множество семинари, проекти и практики.