Събития

dsc0009_678x410_crop_478b24840a
25.11.2019 15:20
Събития

Семинар „Съвместни магистърски програми на НБУ с формат „две дипломи“ с университети от гр. Москва, Русия “

Корпус 2, Зала 618

Организатори:
департамент „Телекомуникации“
департамент „Нова българистика“ 

Водещ:
доц. д-р Васил Къдрев


Модератор:

доц. д-р Татяна Фед

Въз основа на магистърските програми „Иновации и предприемачество в телекомуникациите“ на департамент „Телекомуникации“ и „Бизнес комуникации – РО и ДО“ на департамент „Нова българистика“ са в процес на подготовка на договори за две дипломи с два руски университета: МДЛУ и МТУСИ от гр. Москва, Русия.

През юни и септември 2019 г. бяха реализирани срещи с представители на университетите в гр. Москва, както и в гр. София, НБУ.

Проектът се реализира с подкрепата на ЦФСР на НБУ и външно финансиране.

доц. д-р Васил Къдрев

Магистър, инженер по радиоелектроника; доктор и доцент по специалност „Телекомуникационни мрежи и системи“ към професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“.

Област на професионални интереси - Телекомуникационни мрежи и системи, ИКТ (информационни и комуникационни технологии), математически и симулационни модели в телекомуникациите; телетрафично инженерство в телекомуникациите, качество на обслужване, основни мрежови функции в телекомуникациите, корпоративни мрежи, сигурност на мрежата и предаваната информация в телекомуникациите.