facebook

Събития

1855523-copy_678x410_crop_478b24840a
23.05.2022 11:55
Добави в Google календар
Събития

Семинар „Съвременни тенденции за екологизиране на бизнес процеси“

Виртуална класна стая


Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Водещ:
доц. д-р Надя Маринова


Участници:
студенти от департамент „Администрация и управление“


По време на семинара ще се акцентира върху екологичните иновации, които бизнесите ще трябва да прилагат, за да изпълняват изискванията на Зелената сделка. Ще се обърне внимание на промените в пазара, които обуславят  нови особености на потребителското поведение. Ще се обсъдят възможностите на зелен преход и начините за превръщането на екопрактики в търговско предимство. Ще бъдат засегнати и рисковете от прилагането им и как ефективно да се избегнат потенциалните заплахи.

За студентите е важно да знаят ролята и положителните страни на традиционните бизнес модели, но ще се запознаят и с по-иновативни и устойчиви подходи.