facebook

Събития

dsc-0100_678x410_crop_478b24840a
27.05.2022 11:30
Събития

Семинар „Технически решения и сценарии за приложение на IoT и дронове за следене на горски пожари и замърсявания в природата“

Онлайн


Организатор:
департамент „Информатика“


Водещ:
гл. ас. д-р Росица Голева


Околната среда, земеделието, водните ресурси, градската среда изискват постоянно наблюдение за отклонения от екологичните норми. На много места са разгърнати мрежи за екологични наблюдения, следене за наводнения, пожари, свлачища. Налице са обаче и области, в които няма внедрени IoT решения или наличните такива са с ограничен обхват и възможности. Отделните системи не са свързани помежду си, не споделят данни и се губи общата картина.  Приложението на дронове за екологични наблюдения са незаменими в тези случаи. Настоящото технологично решение е пилотен проект към голям изследователски проект към Европейската комисия UFO (UFO: emerging indUstries new value chains boosted by small Flying Objects) и показва как в малък и по-голям мащаб екологичните наблюдения могат да се автоматизират с дронове и балони. 

Основни изследователски интереси в областта на: комуникационни мрежи и протоколи, облачни технологии, теория на телетрафика и масовото обслужване, моделиране на сложни системи.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: технологии открай докрай, качество на обслужването и качество на възприемането на информация, статистически анализи на сложни системи.

Преподавателски интереси в областта на: операционни системи, облачни технологии, комуникационни мрежи и протоколи.