facebook

Събития

2455148_678x410_crop_478b24840a
13.12.2021 13:00
Събития

Семинар „Технически решения и сценарии за приложение на IoT в земеделието“

ОнлайнОрганизатор:
департамент „Информатика“

Водещ:
гл. ас. д-р Росица Голева


Земеделието и близките до него сектори като тези за управление на земята и водите стават все по-цифровизирани в последното десетилетие. Това става възможно благодарение на прилагането на Internet of Things (IoT) на много места по света. Съществуването на технологии като Long Range (LoRa), ZigBee, Wi-Fi, 3G, 4G и днес също 5G позволява бързото приложение на сензори на полето, където инфраструктурата за свързване в мрежа и захранването често са недостатъчни. Много от процесите в земеделието могат да се наблюдават и контролират почти в реално време или дори не в реално време като напояване, отчитане на относителната влажност на почвата, температурата на въздуха, наличие на фини прахови частици и химически елементи и много други. Отглеждането на посеви може да бъде оптимизирано като бизнес процесите се координират така, че да се отчитат климата, промените в климата, прогнозите за времето, специфични изисквания от местен характер като характера на почвата. IoT устройствата могат да контролират тези процеси отдалечено по всяко време и от всяко място. В настоящата работа се предлагат сценарии за консолидиране на различни сензори към приложение и платформа, така че да се контролират средата в градина локално и отдалечено през мобилни и/или фиксирани устройства. Сензорите и актуаторите, които са експериментирани в градината, мерят температура на въздуха и относителна влажност на почвата, контролират помпите за напояване автоматично и полу-автоматично, създават записи за събитията в системата. Събраните данни могат да се използват за анализ, да се споделят с други приложения и системи в други сектори. 

Росица Голева е главен асистент в департамента по Информатика на Нов български университет. Тя работи активно по редица международни проекти като: COST action CA19130 - Fintech and Artificial Intelligence inFinance - Towards a transparent financial industry; IC1303 COST Action AAPELE (Algorithms, Architectures andPlatforms for Enhanced Living Environments); EU ECHO project ASPIRES (2017-2019) on forest fire prevention anddetection и др. Изследователските интереси на Р. Голева са в проектиране на хибридни системи, среда за мониторинг, комплексни комуникационни и информационни платформи, качество на обслужването, облачни и високопроизводителни системи, трафични измервания и анализ, теория на телетрафика. Р. Голева води повече от 15 различни курса. Има краткосрочни и дългосрочни специализации в Дания, Гърция, Португалия, Холандия, Израел и Германия. Завършила е магистърска степен по компютърни науки и има докторска степен по комуникационни мрежи и системи. Активно преподава от 33 години, а провежда изследвания от 38. В момента е консултант и рецензент към Европейската комисия, в няколко списания и конференции, Националния Иновационен Фонд. Работи активно за Българската секция на IEEE. Има над 100 публикации и 3 редактирани книги.