facebook

Събития

2366173_678x410_crop_478b24840a
25.04.2022 16:20
Събития

Семинар „Тенденции в прилагането на дигитални инструменти в международния маркетинг“

Виртуална класна стая


Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Водещи:
доц. д-р Надя Маринова
доц. д-р Дарян Бойков


Участници:
студенти от департамент „Администрация и управление“По време на семинара  ще се обърне  задълбочено внимание на съвременните маркетингови методи за използване на  ефективното икономическо развитие и постигане на международната търговия, стабилност и управление на риска чрез дигитални инструменти.

Фокусът ще се постави  върху обсъждането на дигиталните инструменти и необходимостта от тяхното прилагане в съвременните условия, както и настъпилите изменения и навлизащите в масова употреба практики и иновации.

За студентите е важно да се запознаят с различни казуси, ролята и положителните страни на съвременните тенденции, но и да бъдат провокирани да търсене на дигитални решения при международния маркетинг.