facebook

Събития

2177042_678x410_crop_478b24840a
05.12.2022 18:00
Събития

Семинар „Тенденции в прилагането на дигитални инструменти в международния маркетинг“

Корпус 2, зала 110


Организатор:
департамент „Администрация и управление“


Лектори:
доц. д-р Надя Маринова
гл. ас. Ваня ХаджиеваУчастници:
студенти от департамент „Администрация и управление“


На семинара ще се обърне задълбочено внимание на маркетинга като инструмент за достигане до таргет аудиторията, която е потенциално най-заинтересована от конкретни продукти.

Фокусът ще се постави върху използването на  креативни начини за сегментиране на пазар и възможностите на дигиталните технологии.

За студентите е важно да разберат  ролята и положителните страни на управлението на маркетинговата дейност, да инициират успешни маркетингови кампании, да задържат клиенти и да създават трайни бизнес взаимоотношения с тях. Всичко това ще бъде разгледано в контекста на рисковете в туризма, следствие от икономическа, политическа или хуманитарна криза. Студентите ще разберат, че е възможно да се управлява риска чрез дигитални решения.