facebook

Събития

real-estate-ip_678x410_crop_478b24840a
27.10.2022 11:20
Събития

Сигурност при инвестирането в недвижими имоти и свързаните с това рискове

Среща на студентите с представители на бизнеса по проблеми на сигурността в рамките на семинара „Езици на сигурността“.

Корпус 1, зала 305


Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Лектор:
г-н Антон Андонов, изпълнителен директор на ЕРА България

Модератор:
професор д-р Венелин Георгиев


Участници:
студенти, обучаващи се по програмите на департамент „Национална и международна сигурност“, външни гости


Събитието се провежда на основание на договор за сътрудничество между НБУ и ЕРА България. В хода на събитието лекторът ще представи добри практики и поуки от практиката в областта на инвестициите в недвижими имоти, а също така ще направи анализ на рисковете за сигурността в различните варианти на подобен тип инвестиции. Събитието има подчертан практически характер и ще протече под формата на дискусия, с което ще бъде допълнена лекционната форма по дискутираните въпроси.


Г-н Антон Андонов е мениджър с огромен опит в сферата на инвестициите в недвижими имоти и земя. Като изпълнителен директор на ЕРА България той се занимава с въпроси в сферата на управлението на риска и корпоративната сигурност.

ЕРА България е част от международна компания със значим пазарен дял в областта на инвестиции в недвижими имоти. Фирмата присъства на българския пазар отдавна, при което е натрупала богат опит, който определено си заслужава да бъде споделен със студентите, обучаващи се по програми за сигурност, както и с всички интересуващи се от дискутираните проблеми студенти и преподаватели от НБУ.