facebook

Събития

1855523-copy_678x410_crop_478b24840a
25.05.2022 13:00
Събития

Слово и образ в обучението по право

В рамките на общоуниверситетски семинар „Слово и образ в мисленето на дигиталните поколения“

Онлайн


Организатори:
гл. ас. д-р Владимир Димитров,
проф. Мони Алмалех, д.н.


Лектор:
д-р Памела Бучкова, главен асистент по Административно право и административен процес, департамент „Право“


Дискутанти:
гл. ас. д-р Владимир Димитров,
проф. Мони Алмалех, д.н.

Участници:
преподаватели от различни департаменти дискутират аспекти на проблема „четене с разбиране“


Според Волтер „Никой проблем не може да устои на атаките на постоянното мислене“. В това издание на общоуниверситетския семинар ‎‎„Слово и образ в мисленето на дигиталните поколения“ ще дискутираме по въпросите: Как мислят студентите по Право и как интерпретират информацията? Как трябва да бъде поднесена информацията, за да провокира интерес и желание за задълбочаване в юридическата материя? Възможни ли са нови техники и подходи в обучението по Право?

Памела Бучкова е завършила магистърска степен по право в Нов български университет през 2003 г. След успешно участие в конкурс през 2005 г. е назначена като редовен асистент по административно право и административен процес в програма „Право” на НБУ. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Административният договор в Република България“. Научните й интереси са в областта на публичното право.

Памела Бучкова е автор на монографията „Административният договор. Материалноправни, процесуалноправни и сравнителноправни аспекти“ и на десетки статии в специализирани издания.