facebook

Събития

p1140646-copy_678x410_crop_478b24840a
27.06.2015 13:00
Събития

Социалното предприемачество в България

Социално събитие с два модула – теоретична и практична част

Корпус 1, Аула

Организатор:
департамент „Право“
Правен клуб „Темида“ 

Водещи:
Александър Миланов и представители на Трансформатори

На събитието ще се разрешават казуси за реални въпроси случващи се в момента – лекторите работят по тях и след събитието ще се види реални резултати от дадените идеи.

Александър Миланов е член на комуникационния екип на БСК от 2010 г., като преди това в продължение на три години е бил директор „Маркетинг и фондонабиране“ на правозащитната детска организация „За нашите деца“.
В периода 2001-2007 г. Александър Миланов е репортер, редактор и радиоводещ последователно в Българското национално радио, Радио НЕТ и Инфорадио. За социалните си репортажи Александър Миланов получава няколко отличия от медийните фестивали в Албена и конкурса „Българската Европа“.

Александър Миланов е с дългогодишен опит в сферата на неправителствения сектор – работил е по проекти на УНИЦЕФ, Националната пациентска организация, Българския червен кръст, Junior Achievement и др.
Участвал е в създаването на стандарт за предоставянето на социална услуга в общността за подкрепа на хората с онкологични заболявания и е подпомагал пилотното прилагане на стандарта в три онкологични диспансера. В последните пет години Александър Миланов помага за развитието на приемната грижа като част от Националната асоциация за приемна грижа.

Александър Миланов има специални интереси, познания и опит в сферата на корпоративната социална отговорност и отговаря за дейностите на Българската стопанска камара в тази област.

„Трансформатори“ е сдружение, което се занимава с проблемите на градската среда, архитектурата и дизайна. Основна цел на сдружението е да налага конкурсното начало на различни нива. Приоритет е взаимодействието с държавни институции, неправителствени организации, но и партньорство по проекти с представителства на фирми и търговски организации. Сдружението се стреми да налага добри практики като реализира съвместни инициативи за подобряване на образователния процес със специализираните учебни заведения в областта на строителството и архитектурата.