facebook

Събития

playback-1_678x410_crop_478b24840a
25.01.2023 18:30
Събития

Спектакъл „Playback“

Университетски театър

Организатор:
Университетски театър

Режисьор и водещ:
гл. ас. д-р Антоанета Петрова

Участници:
студенти от програмите на департамент „Театър“

 
Playback е спонтанно създаден импровизационен диалог между публика и актьори, огледало на преживяванията на зрителите. В основата на playback е идеята за обмена на опит и промяна на въвлечените в него участници- разказвач, актьори и публика. Разказвачът публично споделя лична история за реални хора и събития. Актьорите, рискувайки неуспех в честен диалог, креативно отразяват незримото и перспективата в разказа, визуализирайки отговорите, които разказващият несъзнавано търси у себе си. Публиката ни дарява с дълбоко внимание.

Билети 3/5 лв.:

- онлайн

- в книжарницата в Център на книгата НБУ

- на място преди спектакъла