Събития

tatoo1_678x410_crop_478b24840a tatoo3_678x410_crop_478b24840a tatoo4_678x410_crop_478b24840a tatoo5_678x410_crop_478b24840a tatoo6_678x410_crop_478b24840a tatoo7_678x410_crop_478b24840a tatoo8_678x410_crop_478b24840a tatoo9_678x410_crop_478b24840a tatoo2_678x410_crop_478b24840a tatoo10_678x410_crop_478b24840a
07.12.2018 10:00
Събития

Студентска изложба „Моята татуировка“ 

07 - 27 декември 2018 г.

Център по изкуства

Организатор:
департамент „Изящни изкуства“

Ръководител на проекта:
доц. д-р Моника Попова

Асистент към проекта:
преп. Виолета Заранкова

Участници:
студенти от курс GENB Изразните средства в изобразителното изкуство; студенти от специалност „Графичен дизайн“ и студенти по „Керамика и порцелан. Дигитални форми“ на НБУ

Изложбата „Моята татуировка“ представя реални и евентуални татоси създадени и анотирани от студенти от курс „Изразните средства в изобразителното изкуство“ , както и от студенти от програмите по керамика и графичен дизайн. Изложбата е финален вариант на осмислянето на идеята за символа, като белег в нашият личен опит по пътя на съзряването, като една прекрасна възможност за откровение в изкуството.