Събития

books2_678x410_crop_478b24840a
06.06.2018 18:00
Събития

Студентски семинар по сигурност „(Не)сигурността на Западните Балкани“

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Съорганизатори:
департаменти „Масови комуникации“, „Право“, „Икономика“, „Политически науки“, „Администрация и управление“

Водещ:
проф. д-р Николай Радулов – Ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“

Модератори:
ас. д-р Михаел Димитров и Дафинка Сидова

Участници:
студенти от НБУ

Темата на междудепартаментния студентски семинар е в синхрон с един от главните приоритети на българското председателство на ЕС. Основна цел на събитието е да формира среда за дискусия по проблемите на сигурността в различни нейни аспекти – военен, политически, икономически, социален, екологичен, културен, информационен, кибер и т.н, като ролята на младите хора се разглежда като уязвима група, от една страна, и като потенциален фактор на сигурност, от друга. По време на семинара се очаква да бъдат защитавани тези и формулирани идеи за решения на актуални проблеми и за разработване на политики и стратегии в дискутираните сфери.

Организационният екип в състав:
проф. д-р Николай Радулов – председател и ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“;
доц. д-р Надежда Димова – департамент „Икономика“;
гл. ас. д-р Евелина Христова – департамент „Масови комуникации“;
гл. ас. д-р Ирена Николова – департамент „Икономика“;
гл. ас. д-р Ралица Костадинова – департамент „Право“;
гл. ас. д-р Виктор Аврамов – департамент „Администрация и управление“;
Елица Езунова - департамент „Политически науки“;
ас. д-р Михаел Димитров – модератор, департамент „Национална и международна сигурност“;
Дафинка Сидова – модератор, департамент „Национална и международна сигурност“.