Събития

pexels-julia-m-cameron-4144923_678x410_crop_478b24840a
28.01.2021 09:40
Събития

Студентско състезанието „Аз зная повече!”

Онлайн


Организатор:
департамент „Право“

Водещи:
проф. Екатерина Михайлова,
проф. Веселин Методиев,
доц. д-р Петя Неделева


Модератор:
доц. д-р Петя Неделева


Участници:
студенти от МП „Право“ I курс


В студентското състезание „Аз зная повече!“ участват студенти от първи курс от МП „Право“ на Нов български университет. Участниците в отборите отговарят на поставени от журито въпроси в рамките на определеното за това време. За целта участниците в отборите се включват в специално създадена за състезанието работилница в Moodle, а помежду комуникират чрез средствата за комуникация. Отговорите на поставените въпроси се оценяват в зависимост от съдържащата се точна фактология, изчерпателност на отговорите, съответствие на отговорите на поставените въпроси, спазване на определеното време.

Целта на състезанието е по забавен начин да бъде повишен интересът и задълбочени познанията на студентите към дисциплината „Историята на българската държава и право“, да бъде дадено място за изява на студентите с ораторски възможности, развиване на умение да се формулира мисълта в юридически граници. Финалният етап на състезанието ще се проведе на 28.01.2021 г.