Събития

img-0048_678x410_crop_478b24840a
03.06.2019 13:30
Събития

Трета кръгла маса „Университетът среща музея“

„Живите наследства и музеят (между експониране, анимиране, разиграване, създаване на възстановки и нови културни практики)“ 3-4.06.2019 г.

Корпус 1, Зала 20

03 юни - 13.30 – 18.00 ч.
04 юни - 10.00 – 14.00 ч.

Организатори:
НБУ и Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО съвместно с Регионалния исторически музей - Русе, Пловдивския университет – катедра „Етнология“ и Регионалния етнографски музей - Пловдив

Водещи:
доц. д-р Ирена Бокова
доц. д-р Васил Гарнизов
проф. д-р Николай Ненов
доц. д-р Меглена Златкова
доц. д-р Ангел Янков

Модератор:
д-р Ирена Тодорова (изпълнителен директор на РЦОНКНЮЕ - София)

Участници:
Преподаватели от университети, специалисти от музеи, мениджъри в сферата на културата, студенти

Кръглата маса е насочена към многообразните отношения и връзки, които се създават между нематериалното културно наследство, наричано още живо наследство, и музеят като една от основните институции пазители на наследства, които имат роля да създават среда за общуване, познание и е Кръглата маса кани към споделяне на опит, добри практики и рефлексии, наблюдения и изследвания по обширната тема за представяне, разиграване, анимиране, „реконстуриране“ на живи наследства.

Утвърдени имена на водещи и участници като изследователи и мениджъри в сферат ана културата и музейните практики