facebook

Събития

cs-featured-image_678x410_crop_478b24840a
27.10.2022 13:00
Събития

Участие на студенти и преподаватели от НБУ в 34-то издание на Международния форум за компютърни изкуства „Компютърно пространство“

Национален студентски дом на площад „Народно събрание“
Компютърно пространство се организира от „Студентско общество за компютърно изкуство“. Събитието е част от Календара на културните събития на Столична община и се реализира с подкрепата на Столична община, Национален студентски дом към Министерство на образованието и науката, ADCOM, Нов български университет, Българска дизайн група и др.

Преподаватели с доклади и презентации:
гл. ас. д-р Румяна Стефанова
гл. ас. д-р Стоян Манчоров
ас. Мартин Стойчев

Модератори:
д-р Румяна Стефанова – по време на официалното награждаване на форума, връчване на наградите на две отлично дипломирали се студентки през 2021-2022 г. – 27 октомври
д-р Румяна Стефанова – представяне на изложбата и на наградените студенти – 27 октомври
Семинар на преподавателите – 28 октомври, 16.30 часа

Наградени студенти:
Ивон Цветанова
Розана Томова

Международният форум за компютърни изкуства „Компютърно пространство“ се утвърди като едно от значимите традиционни събития в областта на дигиталните изкуства и съвременни медии в Югоизточна Европа. В неговата конкурсна и фестивална част, през годините, са участвали стотици български и чуждестранни автори. С 33 поредни издания зад гърба си форумът е с над 20 000 участника (фирми, студия или индивидуални участници) от различни страни от целия свят. Форумът се организира от Студентско общество за компютърни изкуства СОКИ, в партньорство с редица организации и институции, като Столична община, Националния студентски дом към МОН, Гьоте институт - България, НБУ, Bulgarian Design Group, ADCOM, БНТ 1, БНР и други. Част е от Календара на Културните събития на Столична община. Председател на Организационния комитет и създател на форума е доц. д-р Росен Петков.

https://computerspace.org/bg/nachalo/


Д-р Румяна Стефанова е главен асистент по мултимедия и компютърен графичен дизайн в Департамента. Дисертационният ѝ труд е свързан със семиотика в сферата на компютърния графичен дизайн, уеб дизайна, мултимедийната реклама и комуникация. 13 години е директор и програмен консултант на много и различни програми в департамента до 2016 г. Научните ѝ и изследователски интереси са в областта на компютърния графичен дизайн, семиотиката, актуални и нови подходи в обучението и преподаването, мултимедийната реклама.  Автор е на редица статии в областта на семиотиката, информационните технологии, мултимедийното презентиране, графичния дизайн, образованието и управлението на проекти. През юни 2021 г. организира изложба със студентски проекти – лого на НБУ, посветена на 30 годишнината на университета.

Д-р Стоян Манчоров е главен асистент в департамента. Защитава докторската си дисертация на тема "Приложение на модерни техники в рисуването и софтуерните решения в киното и телевизията". Основните му изследователски интереси са в областта на: Графичния дизайн, уеб дизайн, създаване на софтуери, класическо рисуване, карикатури, живопис, графика, скулптора. Допълнителните му изследователски интереси са в областта на създаване на дизайн на Мобилни приложения.

Ас. Мартин Стойчев е преподавател в различни програми на НБУ и се занимава с практика в областта на графичния дизайн, Уеб Дизайна, User Experience, User Interface, видео обработката. Има участия в изложби и форуми, както и като дизайнер на телевизионни предавания.