facebook

Събития

1844651-copy_678x410_crop_478b24840a
28.06.2022 13:00
Събития

Управление на работодателската марка

Заключителното заседание на научно жури за конкурс за доцент в професионално направление 3.7 Администрация и управление

Корпус 1, зала 20


Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Кандидат:
гл. ас. д-р Мария Иванова


Жури:
доц. д-р инж. Кирил Радев – председател на научното жури,
проф. д-р Галина Куртева,
проф. д-р инж. Димитър Тенчев,
проф. д-р Боян Дуранкев,
проф. д-р Иван Боевски,
доц. д-р инж. Надя Маринова,
доц. д-р Кристиян Хаджиев


Участници:
преподаватели от департамент „Администрация и управление“, преподаватели от други департаменти на НБУ, представители на бизнеса в страната и колегиум от преподаватели от други университети

Основен акцент на заключителното заседание по конкурса е представяне на монографичния труд, научните приноси и плана за развитие на кандидата.

Гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова е щатен преподавател в департамент „Администрация и управление“ и програмен консултант. Автор на монографията на НБУ: „Управление на работодателската марка в 21 век – възможности и ограничения“.