facebook

Събития

1844651-copy_678x410_crop_478b24840a
16.10.2021 10:00
Събития

V Научен форум за изкуства

XVI Млад научен форум за музика и танц и V млад научен форум за театър, кино, сцена и визуални изкуства.

Онлайн

Meeting ID: 897 5984 7825
Passcode: 338950

Организатори:
департамент „Музика“
департамент „Театър“

Конференция с международно участие, която започна в далечната 2006 година като конференция „Млад научен форум за музика и танц“, организирана от департамент „Музика“ в Нов български университет. Преди 5 години към тази конференция се приобщиха още департаменти по изкуства като „Театър“, „Кино, реклама и шоубизнес“, „Масови комуникации“ и др. Така постепенно се обособи един общ научен форум, който има за цел да обедини усилията на млади учени – докторанти, постдокторанти и преподаватели в областта на музикалното и танцово изкуство, в театралното и филмово изкуство в Балканския регион. Форумът създава трибуна за изява не само от Нов български университет, но и на докторанти и постдокторанти от различни университети и академии. В последващите години в конференцията има участници освен от България (от Нов български университет, Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” в София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Институт за изследване на изкуствата при БАН – София, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив, Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Варненски свободен университет), но и от Македония, Косово, Сърбия, Турция, Гърция, Австрия, Швейцария, Румъния, Кипър, Корея, Китай, Полша, Швейцария, ЮАР и други страни. Видно е, че идеята да се обособи форум за изкуства е осъществена с голям, и то международен успех. Възможността да се обменя научен опит, да се споделят идеи, да се обособяват методи на изследвания, да се показват и обсъждат научни резултати, е една добра форма на сътрудничество между възпитаници на институции на висшето образование и конкретно на ниво докторанти. Възможност, която се подкрепя от научния и културален потенциал на университети, академии и други висши училища, за да се подпомогне изграждането на цялостна мрежа и общност в тази част на Европа. Материалите от научния форум се отпечатват в периодичен годишен сборник с отворен достъп и двойно анонимно рецензиране.

Повече информация можете да прочетете на български език

https://music.nbu.bg/bg/konferenciq-mlad-nauchen-forum-za-muzika-i-tanc

и на английски език

https://music.nbu.bg/en/conference-young-scientific-forum-for-music-and-dance

Прикачени файлове