Събития

details_678x410_crop_478b24840a
21.07.2020 09:00
Събития

Виртуална изложба „Детайли в облеклото“

YouTube

Организатори:
департамент „Дизайн“
БП„Мода“

Ръководител:
Мария Миличин

Участници:
студенти от 3 курс, бакалавърска програма „Мода“, MODB805 Детайли в облеклото

Курсът представя основата на творческото проектиране и запознава с класическите и съвременни закономерности при изграждане на дизайнерска композиция.

Основава се на основните техники за изработване на интересни детайли, допълващи облеклата.

Курсът е с теоретична и творческо-практическа насоченост.

През семестъра студентите проектират модни колекции основаващи се на дизайнерски и конструктивни детайли.

Изграждат, композират и изработват облекла с класически и уникални детайли чрез дизайнерски процес съобразен със спецификите, характеристиките и творческата идея, развиват умения за комбинаторно, композиционно и графично мислене.