facebook

Събития

1922312_678x410_crop_478b24840a
28.03.2022 13:00
Събития

Заключителното заседание на научно жури за конкурс

Корпус 1, Аудитория „Проф. Васил Стоилов“ 409


Организатор:
департамент „Администрация и управление“


Жури:
доц. д-р Ирена Емилова- председател, доц.д-р Кристиян Хаджиев, доц. д-р Милена Караилиева, проф. д-р Манол Рибов, проф. д-р Николина Попова, проф. д-р Соня Милева, доц. д-р Еленита Великова


Кандидат:
гл. ас д-р Теодора РизоваУчастници:
преподаватели от департамент „Администрация и управление“, представители на туристическия бизнес в страната и колегиум от преподаватели от други университети


Основен акцент на заключителното заседание по конкурса е представяне на монографичния труд и научните приноси на кандидата, както и приносите му за развитието на професионалното направление 3.9 Туризъм.


Гл. ас. д-р Теодора Ризова е щатен преподавател в департамент „Администрация и управление“ в професионално направление 3.9 Туризъм. Програмен консултант на професионално направление Туризъм. Автор на монографията на НБУ: „Интегрирано управление в туристическите комплекси“. Книгата разработва концептуален модел за изследване на ефективността на управлението в туристическите комплекси.